ouderen & valpreventie

Ouder worden

Zo lang mogelijk veilig thuis blijven wonen; dan zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid belangrijk. Oefentherapie aan huis kan dan een belangrijke bijdrage leveren. De oefentherapeut is de aangewezen persoon om u en uw mantelzorgers te begeleiden bij het zo goed en veilig mogelijk kunnen bewegen in uw eigen omgeving.

Wij werken veel samen met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, de huisarts, ergotherapeut, dagopvang, mantelzorgers en maatschappelijk werk. Hierdoor kan de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Oefentherapie kan onder andere ingezet worden om pijnklachten te verminderen, vallen te voorkomen, beter te bewegen in en om het huis, versterken van spieren en verbeteren van houding en mobiliteit.

Valpreventie

Valincidenten komen veel voor bij het ouder worden en kunnen ingrijpende lichamelijke gevolgen hebben zoals botbreuken.Naast lichamelijke gevolgen hebben valincidenten vaak ook psychische gevolgen zoals de angst om (weer) te vallen waardoor lopen vermeden wordt. Door minder te lopen verminderd de mobiliteit en coördinatie waardoor de kans op vallen toeneemt. Er ontstaat een vicieuze cirkel.

Valanalyse

Wij zijn geschoold in het afnemen van de valanalyse. Tijdens een huisbezoek brengen wij in kaart of/en op welke gebieden er sprake is van een verhoogd valrisico. Denk hierbij onder andere aan mobiliteit en balans maar ook aan factoren zoals visus en medicatie. We hebben korte lijnen met huisartsen, thuiszorg, mantelzorg en andere paramedici waardoor we gericht door kunnen verwijzen naar de juiste persoon wanneer er op een gebied een hoog valrisico gescoord wordt.
Wanneer er (ook) sprake blijkt van een verminderde mobiliteit dan starten we gelijk met behandeling oefentherapie. Dit kan onder andere bestaan uit adviezen over het veilig uitvoeren van alledaagse handelingen en het verbeteren van spierkracht, mobiliteit en balans.
We trainen hierbij zo functioneel mogelijk: in de eigen omgeving en tijdens de dagelijkse bezigheden.