Oefentol

Valpreventie

Valincidenten (of bijna vallen) komen veel voor in de thuissituatie en kunnen tot ingrijpende lichamelijke gevolgen leiden, zoals fracturen. Het herstelproces na een fractuur verloopt vaak zeer moeizaam. De val kan leiden tot een vermindering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Naast lichamelijke gevolgen kunnen valincidenten psychische gevolgen met zich meebrengen zoals de angst om (weer) te vallen waardoor lopen vermeden wordt. Door minder te lopen verminderd de mobiliteit en coördinatie waardoor de kans op vallen toeneemt. Er ontstaat een vicieuze cirkel. De zorgzwaarte voor de persoon neemt toe. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van valincidenten. Naast adviezen over het veilig uitvoeren van alledaagse handelingen kan de oefentherapeut Cesar|Mensendieck adviseren over de veiligheid in en om de woning en eventuele noodzakelijke voorzieningen.

Ik wil graag een afspraak maken voor een valanalyse