Oefentol

Valpreventie

Valincidenten komen veel voor bij het ouder worden en kunnen ingrijpende lichamelijke gevolgen hebben zoals botbreuken. Op oudere leeftijd is herstel van lichamelijk letsel vaak trager dan op jongere leeftijd. Naast lichamelijke gevolgen hebben valincidenten vaak ook psychische gevolgen zoals de angst om (weer) te vallen waardoor lopen vermeden wordt. Door minder te lopen verminderd de mobiliteit en coördinatie waardoor de kans op vallen toeneemt. Er ontstaat een vicieuze cirkel. Een val kan leiden tot een vermindering van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en de zorgzwaarte voor de persoon neemt toe. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat preventieve maatregelen kunnen bijdragen aan het verminderen van valincidenten.

Valanalyse

Wij zijn geschoold in het afnemen van de valanalyse wanneer er sprake is van valincidenten. Tijdens een huisbezoek brengen wij in kaart of/en op welke gebieden er sprake is van een verhoogd valrisico. Denk hierbij onder andere aan mobiliteit en balans maar ook aan factoren zoals visus en medicatie. We hebben korte lijnen met huisartsen, thuiszorg, mantelzorg en andere paramedici waardoor we gericht door kunnen verwijzen naar de juiste persoon wanneer er op een gebied een hoog valrisico gescoord wordt.
Wanneer er (ook) sprake blijkt van een verminderde mobiliteit dan starten we gelijk met behandeling oefentherapie. Dit kan onder andere bestaan uit adviezen over het veilig uitvoeren van alledaagse handelingen en het verbeteren van spierkracht, mobiliteit en balans.
We trainen hierbij zo functioneel mogelijk: in de eigen omgeving en tijdens de dagelijkse bezigheden.

Ik wil graag een afspraak maken voor een valanalyse