Thuiszorgtherapie

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbij zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid belangrijk. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is.

Oefentherapie bij u aan huis kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De oefentherapeut is de aangewezen persoon om u en uw mantelzorgers te begeleiden bij het zo goed en veilig mogelijk kunnen bewegen in uw eigen omgeving.

Wij werken veel samen met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, de huisarts, ergotherapeut, dagopvang, mantelzorgers en maatschappelijk werk. Hierdoor kan de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Oefentherapie kan onder andere ingezet worden in de volgende situaties:

  • Wanneer u (pijn)klachten heeft: heeft u pijnklachten bij bewegen maar bent u niet in staat om naar de praktijk te komen? Dan komen we graag bij u aan huis. Vaak is dit ook efficiënter omdat we dan gelijk mee kunnen kijken hoe u in uw eigen huis zit, staat en beweegt. De adviezen zijn dan direct op maat. Ook kunnen we in de thuissituatie oefenen om de mobiliteit of spierkracht te verbeteren.
  • Bij valincidenten: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been?  Wij doen een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefenen met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werken met u aan uw balans en spierkracht en adviseren wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld  het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. Wij oefenen deze vaardigheden met u en werken samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wij geven advies bij transfers, oefenen de transfers  met de mantelzorger(s) en adviseren bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en  ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid.

Ik wil graag thuiszorgtherapie