Rene_behandelbank

Thuiszorgtherapie

U wilt zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Daarbij zijn onafhankelijkheid en zelfstandigheid belangrijk. Om aan deze wensen te kunnen voldoen is het belangrijk dat de zelfredzaamheid zo veel mogelijk behouden blijft en dat er een veilige woonsituatie is.

Thuiszorgtherapie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. De oefentherapeut is dan de aangewezen persoon om u en uw mantelzorgers te begeleiden bij het zo goed en veilig mogelijk kunnen bewegen in uw eigen omgeving.

De oefentherapeut in de thuiszorg werkt veel samen met andere zorgverleners, zoals de medewerkers van de thuiszorg, de huisarts, ergotherapeut, dagopvang, mantelzorgers en maatschappelijk werk.

Thuiszorgoefentherapie kan bijvoorbeeld ingezet worden:

  • Als er sprake is van een kwetsbare balans in de thuissituatie: redden u en uw mantelzorger het nog alleen thuis? Wij kijken samen met u en uw mantelzorger naar al uw activiteiten en ondersteunen en adviseren hierbij.
  • Voor valpreventie: bent u onlangs gevallen, bang om te vallen of wankel ter been?  Wij doen een risico-inventarisatie bij u en uw omgeving , oefenen met u zodat u uw zelfvertrouwen herwint, werken met u aan uw balans en adviseren wanneer nodig, bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij mobiliteitsbeperkingen: heeft u moeite met dagelijkse bewegingen zoals bijvoorbeeld  het gaan zitten en weer opstaan, lopen of traplopen etc. Wij oefenen deze vaardigheden met u en werken samen met u aan spierversterking en een betere conditie.
  • Als mantelzorgondersteuning: wanneer de zorg te zwaar is voor uw mantelzorger. Wij geven advies bij transfers, oefenen de transfers  met de mantelzorger(s) en adviseren bij de aanschaf van hulpmiddelen.
  • Bij palliatieve zorg: voor het geven van houdingsadviezen, adviezen bij transfers en  ontspannings- en ademtherapie.
  • Bij ontslag uit het ziekenhuis: ter controle van uw veiligheid, leefomgeving en mobiliteit en het bevorderen van uw zelfredzaamheid

Ik wil graag thuiszorgtherapie