tevredenheid_1

Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen en u de best mogelijke kwaliteit van zorg te bieden. Wij denken breed mee als het gaat om uw klachten en gezondheid. Niet alleen om de pijn te verminderen maar ook om het bewegen in het dagelijks leven weer zo goed mogelijk op te kunnen pakken. Tot slot vinden wij het van groot belang u zo te begeleiden dat u zelf weet waar de klachten vandaan komen en wat u er zelf aan kunt doen om deze te verminderen, op te lossen en er voor te zorgen dat ze in de toekomst niet terug keren. Kortom wij leren u om uw eigen therapeut te zijn.

Qualizorg

U wilt graag kwaliteit van zorg en inzicht hebben in de voor u beste zorg. Maar wat is de beste zorg? Wie bepaalt wat kwaliteit is? Dat bent u. Wij horen graag waar wij u goed mee geholpen hebben en wat we kunnen verbeteren. Daarom zijn wij aangesloten bij Qualizorg en vragen wij u om aan het einde van de behandeling (anoniem) een evaluatie in te vullen.

Kwaliteitsregister

Wij staan ingeschreven bij het Kwaliteitsregister voor Paramedici. Omdat de ontwikkeling in de zorg nooit stilstaat, zorgen wij ervoor dat wij voortdurend up to date blijven middels (bij)scholingen.

Nivelonderzoek

Oefentherapeut Ilona Bisschop doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties eerste lijn en draagt hiermee bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Alle gegevens worden anoniem verzameld.

Klachtenregeling

Bij het Klachtenloket Paramedici kun je terecht met klachten over paramedici. Wij informeren je over mogelijkheden om een klacht op te lossen en geven antwoord op vragen. Ben je ontevreden over een therapeut en lukt het niet om de klacht samen oplossen? Dan kun je bij het Klachtenloket Paramedici een klacht indienen. Onze klachtenfunctionaris begeleidt en ondersteunt je bij het klachtenproces.

Een klacht indienen?
Hoewel de meeste paramedische zorgverleners hun best doen om goede zorg te bieden, kan het toch gebeuren dat je niet tevreden bent en met een klacht zit over een paramedicus. Meld een klacht eerst bij de paramedicus zelf en vraag bijvoorbeeld een gesprek aan. Mogelijk is de persoon niet op de hoogte dat je ontevreden bent of is er sprake van een misverstand. Een gesprek met de zorgverlener kan vaak leiden tot een oplossing.

Vindt je het moeilijk om rechtstreeks iemand te benaderen? Dan kun je contact opnemen met een afdeling Informatie & Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) bij jou in de buurt. Het IKG werkt onafhankelijk van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. De medewerkers kunnen je onder meer helpen bij het voorbereiden van een gesprek met je behandelend paramedicus en het opstellen van een brief aan je behandelaar. Voor meer informatie zie Zorgbelang Nederland: www.zorgbelang-nederland.nl

Blijf je na het gesprek zitten met de klacht of is er een goede reden waarom je het eerste gesprek wilt vermijden, dan kun je een klacht indienen bij het Klachtenloket Paramedici.

 

vvocm
qualizorg
kwaliteitsregister_paramedici
nivel